Prijs
Koi soort
Asagi snow
Bekko doitsu
Beni ginga
Butterfly Koi
Chagoi
Chagoi Doitsu Metallic
Chagoi doitsu
Chagoi ginrin
Goromo ai
Goshiki
Goshiki ginrin
Hariwake doitsu
Kabuto
Kabuto Doitsu Ginrin
Karashigoi
Karashigoi doitsu
Kijiro
Kikokuryu
Kikokuryu (beni)
Kikokuryu ki
Kikusui
Kohaku
Kohaku doitsu
Kohaku ginrin
Kujaku
Kujaku Doitsu
Kujaku ginrin
Kujaku red
Kumonryu
Kumonryu Beni
Kumonryu Ginrin
Matsuba
Matsuba aka
Matsuba gin
Matsukawabake
Matsukawabake Beni
Matsukawabake ginrin
Mizuho Ogon
Mukashi Ogon Doitsu Ginrin
Mukashi ogon
Ochiba
Ochiba Doitsu Kogane
Ochiba Ginrin
Ochiba Kogane
Ochiba doitsu
Orenji
Orenji doitsu
Sanke
Sanke doitsu
Showa
Showa Kin Doitsu
Showa doitsu
Showa ginrin
Shusui
Shusui hi
Soragoi Ginrin
Specials
Tancho
Tancho doitsu
Tancho ginrin
Tancho goshiki
Tancho kujaku
Tancho sanke
Tancho sanke doitsu
Tancho showa ginrin
Utsuri Cha Ginrin
Utsuri Shiro Kin
Utsuri hi
Utsuri ki
Utsuri ki ginrin
Utsuri kinky
Utsuri shiro
Utsuri shiro doitsu
Utsuri shiro ginrin
Yamabuki
Yamatonishiki
Kweker
Aoki
Conias(Hiroi)
Dainichi
Hasegawa
Hirasawa
Ikarashi(Ozumi)
Iwashita
Kaneko
Kanezo
Kanno
Kansuke
Kase
Marudo
Maruhiro
Marukyu
Marusaka
Miyatora
Oofuchi
Oyaji
Shinoda
Suzusei
Takahashi
Tanaka(Kazuhiro)
Yagenji
Yamazaki
Leeftijd
HQ Nisai (2 jaar)
HQ Sansai (3 jaar)
HQ Tosai (1 jaar)
Jumbo Tosai (1 jaar)
Nisai (2 jaar)
Nisai small
Sansai(3 jaar)
Small Nisai
Tosai (1 jaar)
Yonsai(4 jaar)
KOI grote (CM)
Prijs
Koi soort
Asagi snow
Bekko doitsu
Beni ginga
Butterfly Koi
Chagoi
Chagoi Doitsu Metallic
Chagoi doitsu
Chagoi ginrin
Goromo ai
Goshiki
Goshiki ginrin
Hariwake doitsu
Kabuto
Kabuto Doitsu Ginrin
Karashigoi
Karashigoi doitsu
Kijiro
Kikokuryu
Kikokuryu (beni)
Kikokuryu ki
Kikusui
Kohaku
Kohaku doitsu
Kohaku ginrin
Kujaku
Kujaku Doitsu
Kujaku ginrin
Kujaku red
Kumonryu
Kumonryu Beni
Kumonryu Ginrin
Matsuba
Matsuba aka
Matsuba gin
Matsukawabake
Matsukawabake Beni
Matsukawabake ginrin
Mizuho Ogon
Mukashi Ogon Doitsu Ginrin
Mukashi ogon
Ochiba
Ochiba Doitsu Kogane
Ochiba Ginrin
Ochiba Kogane
Ochiba doitsu
Orenji
Orenji doitsu
Sanke
Sanke doitsu
Showa
Showa Kin Doitsu
Showa doitsu
Showa ginrin
Shusui
Shusui hi
Soragoi Ginrin
Specials
Tancho
Tancho doitsu
Tancho ginrin
Tancho goshiki
Tancho kujaku
Tancho sanke
Tancho sanke doitsu
Tancho showa ginrin
Utsuri Cha Ginrin
Utsuri Shiro Kin
Utsuri hi
Utsuri ki
Utsuri ki ginrin
Utsuri kinky
Utsuri shiro
Utsuri shiro doitsu
Utsuri shiro ginrin
Yamabuki
Yamatonishiki
Kweker
Aoki
Conias(Hiroi)
Dainichi
Hasegawa
Hirasawa
Ikarashi(Ozumi)
Iwashita
Kaneko
Kanezo
Kanno
Kansuke
Kase
Marudo
Maruhiro
Marukyu
Marusaka
Miyatora
Oofuchi
Oyaji
Shinoda
Suzusei
Takahashi
Tanaka(Kazuhiro)
Yagenji
Yamazaki
Leeftijd
HQ Nisai (2 jaar)
HQ Sansai (3 jaar)
HQ Tosai (1 jaar)
Jumbo Tosai (1 jaar)
Nisai (2 jaar)
Nisai small
Sansai(3 jaar)
Small Nisai
Tosai (1 jaar)
Yonsai(4 jaar)
KOI grote (CM)