Prijs
Lengte vanaf (CM)
Butterfly koi
Koi soort
Goshiki
Goshiki ginrin
Kohaku
Kohaku doitsu
Kohaku ginrin
Kujaku
Matsuba aka
Matsuba gin
Ochiba
Ochiba Kogane
Sanke
Sanke doitsu
Sanke ginrin
Showa
Showa Kin
Showa Kin Doitsu
Showa doitsu
Showa ginrin
Shusui
Tancho goshiki
Tancho showa
Utsuri hi
Utsuri hi doitsu
Utsuri shiro
Utsuri shiro doitsu
Utsuri shiro ginrin
Toon Alles Inklappen
Kweker
Aoki
Conias(Hiroi)
Hirasawa
Ikarashi Toshinobu
Kase
Maruhiro
Miyatora
Oofuchi
Yamazaki
Toon Alles Inklappen
Leeftijd
Jumbo Tosai (1 jaar)
Small Nisai
Tosai (1 jaar)
Toon Alles Inklappen
Showroom
Prijs
Lengte vanaf (CM)
Butterfly koi
Koi soort
Goshiki
Goshiki ginrin
Kohaku
Kohaku doitsu
Kohaku ginrin
Kujaku
Matsuba aka
Matsuba gin
Ochiba
Ochiba Kogane
Sanke
Sanke doitsu
Sanke ginrin
Showa
Showa Kin
Showa Kin Doitsu
Showa doitsu
Showa ginrin
Shusui
Tancho goshiki
Tancho showa
Utsuri hi
Utsuri hi doitsu
Utsuri shiro
Utsuri shiro doitsu
Utsuri shiro ginrin
Toon Alles Inklappen
Kweker
Aoki
Conias(Hiroi)
Hirasawa
Ikarashi Toshinobu
Kase
Maruhiro
Miyatora
Oofuchi
Yamazaki
Toon Alles Inklappen
Leeftijd
Jumbo Tosai (1 jaar)
Small Nisai
Tosai (1 jaar)
Toon Alles Inklappen
Showroom

Japanse KOI Veiling

Japanse KOI Veiling

Wij helpen je graag!

Koi Zoekopdracht

We hebben je zoekopdracht ontvangen!

Roy gaat tijdens zijn Japan reis

speciaal op zoek naar jouw favoriete KOI!