Prijs
Lengte vanaf (CM)
Butterfly koi
Koi soort
Beni ginga
Benigoi doitsu
Goromo
Goshiki
Goshiki doitsu
Goshiki ginrin
Hariwake doitsu
Kikokuryu
Kikokuryu (beni)
Kikusui
Kohaku
Kohaku doitsu
Kohaku ginrin
Kujaku
Kujaku ginrin
Kujaku red
Matsuba aka
Matsukawabake
Mukashi Ogon Doitsu
Mukashi ogon
Ochiba
Ochiba Doitsu Kogane
Ochiba Ginrin
Ochiba Kogane
Ochiba doitsu
Orenji
Orenji doitsu
Platinum ogon doitsu
Sakura Ogon
Sanke
Sanke doitsu
Shochikubai
Showa
Showa Kin
Showa doitsu
Showa ginrin
Shusui
Shusui hi
Shusui ki
Soragoi
Specials
Tancho
Tancho goshiki
Tancho kujaku
Tancho showa
Utsuri hi
Utsuri ki
Utsuri ki ginrin
Utsuri kinky
Utsuri shiro
Yamatonishiki
Toon Alles Inklappen
Kweker
Aoki
Conias(Hiroi)
Hirasawa
Ikarashi Toshinobu
Ikarashi(Ozumi)
Iwashita
Kase
Kawakami
Kobayashi
Koda
Marudo
Maruhiro
Marukyu
Marusaka
Oofuchi
Saito
Secret
Sekiguchi
Takahashi
Tanaka(Kazuhiro)
Toon Alles Inklappen
Leeftijd
Jumbo Tosai (1 jaar)
Nisai (2 jaar)
Nisai HQ Tateshita
Sansai(3 jaar)
Small Nisai
Tosai (1 jaar)
Tosai HQ Tateshita
Toon Alles Inklappen
Showroom
Prijs
Lengte vanaf (CM)
Butterfly koi
Koi soort
Beni ginga
Benigoi doitsu
Goromo
Goshiki
Goshiki doitsu
Goshiki ginrin
Hariwake doitsu
Kikokuryu
Kikokuryu (beni)
Kikusui
Kohaku
Kohaku doitsu
Kohaku ginrin
Kujaku
Kujaku ginrin
Kujaku red
Matsuba aka
Matsukawabake
Mukashi Ogon Doitsu
Mukashi ogon
Ochiba
Ochiba Doitsu Kogane
Ochiba Ginrin
Ochiba Kogane
Ochiba doitsu
Orenji
Orenji doitsu
Platinum ogon doitsu
Sakura Ogon
Sanke
Sanke doitsu
Shochikubai
Showa
Showa Kin
Showa doitsu
Showa ginrin
Shusui
Shusui hi
Shusui ki
Soragoi
Specials
Tancho
Tancho goshiki
Tancho kujaku
Tancho showa
Utsuri hi
Utsuri ki
Utsuri ki ginrin
Utsuri kinky
Utsuri shiro
Yamatonishiki
Toon Alles Inklappen
Kweker
Aoki
Conias(Hiroi)
Hirasawa
Ikarashi Toshinobu
Ikarashi(Ozumi)
Iwashita
Kase
Kawakami
Kobayashi
Koda
Marudo
Maruhiro
Marukyu
Marusaka
Oofuchi
Saito
Secret
Sekiguchi
Takahashi
Tanaka(Kazuhiro)
Toon Alles Inklappen
Leeftijd
Jumbo Tosai (1 jaar)
Nisai (2 jaar)
Nisai HQ Tateshita
Sansai(3 jaar)
Small Nisai
Tosai (1 jaar)
Tosai HQ Tateshita
Toon Alles Inklappen
Showroom

Wij helpen je graag!

Koi Zoekopdracht

We hebben je zoekopdracht ontvangen!

Roy gaat tijdens zijn Japan reis

speciaal op zoek naar jouw favoriete KOI!