Prijs
Lengte vanaf (CM)
Butterfly koi
Koi soort
Asagi
Asagi ginrin
Bekko doitsu
Beni ginga
Black Diamond
Chagoi doitsu
Goromo ai
Goshiki
Goshiki ginrin
Kabuto Doitsu
Karashigoi Ginrin Doitsu
Kikokuryu
Kikokuryu (beni)
Kikusui
Kohaku
Kohaku doitsu
Kohaku ginrin
Kujaku
Kujaku ginrin
Kujaku red
Matsuba aka
Matsuba ginrin
Matsukawabake
Mukashi Ogon Doitsu
Mukashi ogon ginrin
Ochiba Doitsu Kogane
Ochiba Ginrin
Ochiba Kogane
Ochiba doitsu
Orenji
Orenji doitsu
Sakura Ogon
Sanke
Sanke doitsu
Showa
Showa Kin
Showa ginrin
Shusui hi
Shusui ki
Specials
Tancho showa
Utsuri Shiro Kin
Utsuri hi
Utsuri ki
Utsuri ki ginrin
Utsuri shiro
Utsuri shiro ginrin
Yamatonishiki
Toon Alles Inklappen
Kweker
Aoki
Conias(Hiroi)
Hirasawa
Ikarashi Toshinobu
Ikarashi(Ozumi)
Iwashita
Kase
Kawakami
Kobayashi
Koda
Marudo
Maruhiro
Nagoshi
Oofuchi
Saito
Secret
Sekiguchi
Toon Alles Inklappen
Leeftijd
Jumbo Tosai (1 jaar)
Nisai (2 jaar)
Nisai HQ Tateshita
Sansai HQ Tateshita
Sansai(3 jaar)
Small Nisai
Tosai (1 jaar)
Tosai HQ Tateshita
Toon Alles Inklappen
Showroom
Prijs
Lengte vanaf (CM)
Butterfly koi
Koi soort
Asagi
Asagi ginrin
Bekko doitsu
Beni ginga
Black Diamond
Chagoi doitsu
Goromo ai
Goshiki
Goshiki ginrin
Kabuto Doitsu
Karashigoi Ginrin Doitsu
Kikokuryu
Kikokuryu (beni)
Kikusui
Kohaku
Kohaku doitsu
Kohaku ginrin
Kujaku
Kujaku ginrin
Kujaku red
Matsuba aka
Matsuba ginrin
Matsukawabake
Mukashi Ogon Doitsu
Mukashi ogon ginrin
Ochiba Doitsu Kogane
Ochiba Ginrin
Ochiba Kogane
Ochiba doitsu
Orenji
Orenji doitsu
Sakura Ogon
Sanke
Sanke doitsu
Showa
Showa Kin
Showa ginrin
Shusui hi
Shusui ki
Specials
Tancho showa
Utsuri Shiro Kin
Utsuri hi
Utsuri ki
Utsuri ki ginrin
Utsuri shiro
Utsuri shiro ginrin
Yamatonishiki
Toon Alles Inklappen
Kweker
Aoki
Conias(Hiroi)
Hirasawa
Ikarashi Toshinobu
Ikarashi(Ozumi)
Iwashita
Kase
Kawakami
Kobayashi
Koda
Marudo
Maruhiro
Nagoshi
Oofuchi
Saito
Secret
Sekiguchi
Toon Alles Inklappen
Leeftijd
Jumbo Tosai (1 jaar)
Nisai (2 jaar)
Nisai HQ Tateshita
Sansai HQ Tateshita
Sansai(3 jaar)
Small Nisai
Tosai (1 jaar)
Tosai HQ Tateshita
Toon Alles Inklappen
Showroom

Wij helpen je graag!

Koi Zoekopdracht

We hebben je zoekopdracht ontvangen!

Roy gaat tijdens zijn Japan reis

speciaal op zoek naar jouw favoriete KOI!